Du học sinh Lào, Campuchia được xem phim 'Đào, Phở và Piano' miễn phí
Du học sinh Lào, Campuchia được xem phim 'Đào, Phở và Piano' miễn phí
Vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình chiếu phim “Đào, Phở và Piano” miễn phí cho sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, giúp các bạn sinh viên hiểu thêm về một giai đoạn hào hùng, bi tráng của lịch sử Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Xem thêm