Hồ Ghềnh Chè - điểm đến ấn tượng
Hồ Ghềnh Chè - điểm đến ấn tượng
Năm 2023, hồ Ghềnh Chè (xã Bình Sơn, TP. Sông Công) được UBND tỉnh công nhận là một điểm du lịch cộng đồng và giao cho Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Ghềnh Chè tổ chức quản lý, khai thác. Tuy mới được công nhận nhưng đây đã trở thành một điểm đến mang lại cho du khách nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Xem thêm