Sông Công
Sông Công "hút" dự án vào các cụm công nghiệp
Với mục tiêu xây dựng địa phương trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, thời gian qua, cùng với đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, TP. Sông Công tập trung phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn.
Xem thêm