“Xanh hóa” sản xuất công nghiệp
“Xanh hóa” sản xuất công nghiệp
Với tiêu chí cân bằng kinh tế - xã hội và môi trường mà tỉnh Thái Nguyên đã đặt ra, nhiều đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đã dành sự quan tâm tương xứng đến việc thiết kế khuôn viên xanh...
Xem thêm