Công ty CP Gang thép Thái Nguyên: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 48% kế hoạch năm
Công ty CP Gang thép Thái Nguyên: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 48% kế hoạch năm
Trong những tháng đầu năm 2024, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác dự báo và triển khai đồng bộ các giải pháp duy trì sản xuất, kinh doanh, nhiều chỉ tiêu chủ yếu của Công ty vẫn được thực hiện đạt và vượt kế hoạch.
Xem thêm