TP. Sông Công: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 10,4%

Minh Phương 20:31, 02/04/2024

Quý I vừa qua, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn TP. Sông Công tiếp tục khởi sắc. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.250 tỷ đồng, bằng 22,13% kế hoạch năm và tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương đạt gần 2.000 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch, tăng 10,4% so với cùng kỳ.

Có được kết quả này là do chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất hàng cơ khí chính xác tại Chi nhánh Công ty TNHH Minh Bạch, Khu công nghiệp Sông Công I.
Sản xuất hàng cơ khí chính xác tại Chi nhánh Công ty TNHH Minh Bạch, Khu công nghiệp Sông Công I.

Với mục tiêu phấn đấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2024 đạt 14.687 tỷ đồng, thời gian tới, TP. Sông Công tiếp tục thu hút các dự án có tiềm năng, hàm luợng khoa học - kỹ thuật cao, thân thiện với môi trường, sử dụng nhiều lao động vào Khu công nghiệp Sông Công I, II và các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Địa phương cũng sẽ tổ chức các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố, các cơ quan chuyên môn với doanh nghiệp để nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và thị trường. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các hoạt động khuyến công, chuyển giao khoa học - kỹ thuật để thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh trên địa bàn…