Tuyển sinh sau đại học đạt thấp
Tuyển sinh sau đại học đạt thấp
Kết quả, tổng cả 2 đợt tuyển sinh sau đại học năm 2022, các cơ sở đào tạo trực thuộc ĐHTN tuyển được 927 thí sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đạt 49,7% chỉ tiêu (1.863 chỉ tiêu); 53 thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, đạt 57,6% chỉ tiêu (92 chỉ tiêu).
Xem thêm