Thái Nguyên: 401 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10
Thái Nguyên: 401 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10
Trong số 401 học sinh của tỉnh được tuyển thẳng vào lớp 10 đợt này có 31 học sinh dân tộc Ngái (dân tộc rất ít người); 20 học sinh đoạt giải Quốc gia thể dục thể thao; 89 học sinh khuyết tật…
Xem thêm