Cây quế đổi thay kinh tế lâm nghiệp ở vùng cao Võ Nhai
Cây quế đổi thay kinh tế lâm nghiệp ở vùng cao Võ Nhai
Với ưu điểm cho thu hoạch tỉa thưa trong thời gian ngắn và đặc biệt là phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, cây quế được xác định là một trong những cây trồng chủ lực để phát triển lâm nghiệp tại huyện vùng cao Võ Nhai. ​
Xem thêm