Đánh thức tiềm năng du lịch nông nghiệp vùng cao
Đánh thức tiềm năng du lịch nông nghiệp vùng cao
Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển du lịch từ nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng, thời gian gần đây, huyện vùng cao Võ Nhai đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng bằng lợi thế về sản vật địa phương, các mô hình nông nghiệp...
Xem thêm