Phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính
Phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính
Chiều 2-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo để tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.
Xem thêm