Đầu tư xây dựng, nâng cấp trên 370km đường giao thông nông thôn
Đầu tư xây dựng, nâng cấp trên 370km đường giao thông nông thôn
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân, từ năm 2021 đến hết tháng 6-2024, TP. Phổ Yên đã huy động nguồn lực trên 588 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp trên 370km đường giao thông nông thôn.
Xem thêm