“Gieo mầm” tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân
“Gieo mầm” tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân
Là thành phố công nghiệp, Phổ Yên được nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, số lượng công nhân, lao động ngày càng đông. Nhìn nhận đây là nguồn phát triển Đảng dồi dào, nên cùng với tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, Đảng bộ TP. Phổ Yên luôn coi việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên.
Xem thêm