Phổ Yên siết chặt quản lý đường thủy nội địa
Phổ Yên siết chặt quản lý đường thủy nội địa
TP. Phổ Yên hiện có cảng Đa Phúc và 5 bến đò ngang hoạt động. Thời gian qua, thành phố tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông đường thủy nội địa.
Xem thêm