Điện lực TP. Phổ Yên: Ra quân đợt cao điểm tuyên truyền tiết kiệm điện
Điện lực TP. Phổ Yên: Ra quân đợt cao điểm tuyên truyền tiết kiệm điện
Điện lực TP. Phổ Yên tổ chức ra quân đợt cao điểm tuyên truyền tiết kiệm điện tới các khách hàng sử dụng điện và nhân dân trên địa bàn.
Xem thêm