Giải Cờ tướng Bát Kiệt – Hương trà Thái Nguyên lần thứ nhất: Kiện tướng tranh hùng
Giải Cờ tướng Bát Kiệt - Hương Trà Thái Nguyên lần thứ 1 năm 2024 do UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh từ ngày 24 đến 26/4/2024.
Tinh gọn bộ máy ở Thái Nguyên
Thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt, xây dựng bộ máy ngày càng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí ngân sách.