30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2023
UBND tỉnh vừa công nhận 30 sản phẩm của 27 cơ sở đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2023.
Đồng Hỷ phát triển cây chè bền vững
Xác định chè là một trong những cây trồng chủ lực, huyện Đồng Hỷ luôn quan tâm, tập trung ưu tiên các nguồn lực cho đầu tư phát triển cây chè và sản phẩm trà…
Thái Nguyên: Mục tiêu phát triển hạ tầng số đến năm 2025
Mục tiêu phát triển hạ tầng số của Thái Nguyên đến năm 2025.
Quản lý khoáng sản tại Đồng Hỷ
Huyện Đồng Hỷ có nhiều mỏ khai thác, cơ sở chế biến khoáng sản đang hoạt động; 45 đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản.