Quy mô Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TNĐT 19:04, 02/05/2024