​​​​​​​Phú Lương sẽ về đích đúng hẹn
​​​​​​​Phú Lương sẽ về đích đúng hẹn
Xác định việc xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 là nhiệm vụ trọng tâm nên huyện Phú Lương đã và đang tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí. 
Xem thêm