Thái Nguyên sẽ tiếp tục
Thái Nguyên sẽ tiếp tục "siết" quản lý hoạt động đăng kiểm
Sau khi thực hiện xã hội hóa, hoạt động đăng kiểm trên cả nước nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng bắt đầu “nở rộ”. Qua đó góp phần giảm bớt áp lực cho công tác đăng kiểm ở khu vực công, nhưng từ đây cũng xuất hiện nhiều mặt trái.
Xem thêm