Dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất
Dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất
Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được các cấp, ngành và cộng đồng xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên quan tâm. 
Xem thêm