Phú Bình: Hoàn thành đại hội mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở
Phú Bình: Hoàn thành đại hội mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở
Đến nay, 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Bình đã hoàn thành đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội được tổ chức trang trọng và nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn.
Xem thêm