Đối thoại  “Thanh niên huyện Phú Bình - Khát vọng cống hiến
Đối thoại “Thanh niên huyện Phú Bình - Khát vọng cống hiến"
Ngày 23/3, UBND huyện Phú Bình tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên về chủ đề “Thanh niên huyện Phú Bình - Khát vọng cống hiến - Xây dựng quê hương”.
Xem thêm