Phú Bình chú trọng bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư công
Phú Bình chú trọng bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư công
Việc triển khai các công trình, dự án đầu tư trung hạn đóng vai trò quan trọng trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Chính vì vậy, huyện Phú Bình đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch.
Xem thêm