Phú Bình: Trên 14.300 hộ được vay vốn tín dụng chính sách

Nguyễn Chi 14:21, 09/07/2024

6 tháng đầu năm 2024, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Bình là hơn 687 tỷ đồng, tăng 28 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm của đơn vị đạt trên 68,8 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ cho vay đạt hơn 604 tỷ đồng, tăng 5,5 tỷ đồng so với cuối năm 2023.

Gia đình ông Đào Quốc Mạc (xóm Phẩm 1, xã Dương Thành, Phú Bình) được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm để phát triển chăn nuôi.
Gia đình ông Đào Quốc Mạc (xóm Phẩm 1, xã Dương Thành, Phú Bình) được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm để phát triển chăn nuôi.

Nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giúp trên 14.300 hộ được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Một số chương trình có nguồn dư nợ lớn như: Nước sạch và vệ sinh môi trường (146,8 tỷ đồng); cận nghèo (109,6 tỷ đồng); giải quyết việc làm (98,6 tỷ đồng); hộ nghèo (69,4 tỷ đồng)...

Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục phối hợp với các đoàn thể, địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền huy động tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức, cá nhân theo chỉ tiêu được giao. Đồng thời triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, đối tượng chính sách khác có nhu cầu đều được vay vốn kịp thời; thường xuyên rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của nhân dân trên địa bàn, tham mưu chủ động nguồn vốn để giải ngân các chương trình...