TP. Phổ Yên: Triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ
TP. Phổ Yên: Triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ
Ngày 14-9, TP. Phổ Yên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2024. ​​​​​​​
Xem thêm