Chuẩn bị tốt để thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất
Chuẩn bị tốt để thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị TP. Sông Công coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ; làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất.
Xem thêm