Về vùng quả ngọt Phổ Yên
Về vùng quả ngọt Phổ Yên
Không chỉ có các khu, cụm công nghiệp ngày càng phát triển, Phổ Yên còn được biết đến với vùng trồng cây ăn quả ở phía Tây thành phố. Những năm qua, người dân nơi đây đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất...
Xem thêm