Phát triển 2.720ha lúa đặc sản theo hướng hàng hóa
Phát triển 2.720ha lúa đặc sản theo hướng hàng hóa
Với sản lượng trên 360 nghìn tấn mỗi năm, hiện nay, lúa đang là cây lương thực có hạt chủ lực của tỉnh Thái Nguyên.
Xem thêm