Cho thỏa ước vọng mùa màng bội thu
Cho thỏa ước vọng mùa màng bội thu
Trước những điều kiện bất lợi về thời tiết có thể ảnh hưởng đến sản xuất vụ xuân, huyện Phú Lương đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục. Nhờ đó, tiến độ, diện tích gieo cấy trên địa bàn đang được triển khai theo đúng kế hoạch.
Xem thêm