TP. Phổ Yên: Ra mắt Câu lạc bộ
TP. Phổ Yên: Ra mắt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"
Hội Nông dân tỉnh phối hợp với UBND phường Tân Hương (TP. Phổ Yên) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật".
Xem thêm