Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật

Hoàng Anh 16:08, 25/05/2023

Ngày 25-5, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 9 huyện, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị được nghe báo cáo viên pháp luật Trung ương Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) truyền đạt, phổ biến những điểm mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Đây là những luật được sửa đổi, bổ sung một số điều và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2023. Trong đó, tập trung vào những nội dung cơ bản như: sự cần thiết của việc ban hành, sửa đổi luật; việc thực hiện luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị…

Theo đó, 2 luật trên nhằm điều chỉnh những quan hệ xã hội quan trọng, trực tiếp liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng trong đời sống xã hội. Trong đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tạo hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy và mở rộng dân chủ ở cơ sở; tăng cường sự giám sát của người dân đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp…

Sau Hội nghị, các báo cáo viên sẽ nghiên cứu và tham mưu tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật trên tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.