Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 8.390 lượt hội viên phụ nữ

06:32, 29/12/2021

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Võ Nhai đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch 01 về Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”.

Cụ thể, trong 5 năm 2016-2021, Công an huyện Võ Nhai đã phối hợp tổ chức 102 buổi tuyên truyền cho 8.390 lượt hội viên của 206 chi hội phụ nữ 15 xã, thị trấn; tổ chức phát trên 5.000 tờ rơi, tờ gấp có nội dung về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn mại dâm...

Đến nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã xây dựng được 20 câu lạc bộ (CLB) phòng, chống tệ nạn xã hội với 355 thành viên; 15 CLB Phụ nữ - công an xung kích tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy – mại dâm – HIV/AIDS với 255 thành viên; 34 tổ phụ nữ phòng, chống tệ nạn xã hội với 2.434 thành viên; 16 CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc; 29 CLB phòng, chống bạo lực gia đình; 2 CLB phụ nữ không vi phạm pháp luật.