Việc nhỏ nghĩa lớn
Việc nhỏ nghĩa lớn
Ông Bình đứng trước gương, vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên bộ quần áo dân phòng. Ông với tay lấy chiếc mũ treo trên mắc, định bước ra cửa. Bà vợ từ trong buồng đi ra, vẻ khó chịu:
Xem thêm