Con mèo
Con mèo
Từ ngày chồng tôi hy sinh, trong ngôi nhà hiu quạnh, chỉ có con mèo là niềm vui, nguồn an ủi lớn nhất của tôi.
Xem thêm