Công ty CP Thương mại Thái Hưng: Phấn đấu tổng doanh thu đạt 30.000 tỷ đồng
Công ty CP Thương mại Thái Hưng: Phấn đấu tổng doanh thu đạt 30.000 tỷ đồng
Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Thái Hưng vừa phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023.
Xem thêm