Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải: Khẳng định vị thế bằng uy tín và chất lượng
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải: Khẳng định vị thế bằng uy tín và chất lượng
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải được thành lập năm 2001, với ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính là xây dựng giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật... 
Xem thêm