Bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng qua xác thực sinh trắc học
Bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng qua xác thực sinh trắc học
Sáng 4/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng” nhằm cung cấp thông tin, trao đổi, thảo luận về thực trạng và đề xuất các giải pháp trong việc bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện nay.
Xem thêm