Bưu điện huyện Đại Từ: Giúp người dân an tâm nhận tiền 
Bưu điện huyện Đại Từ: Giúp người dân an tâm nhận tiền 
Thời gian qua, Bưu điện huyện Đại Từ nỗ lực thực hiện tốt việc chi trả chế độ an sinh xã hội không sử dụng tiền mặt thông qua hệ thống bưu điện. Qua đó góp phần tiết kiệm chi phí, đảm bảo sự thuận lợi, kịp thời và hài lòng cho người thụ hưởng.
Xem thêm