Trí tuệ nhân tạo lên ngôi, giáo viên trở thành người dẫn đường
Trí tuệ nhân tạo lên ngôi, giáo viên trở thành người dẫn đường
Công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT hỗ trợ người học rất nhiều về kiến thức nền (know-what) nhưng không thể giúp người học trải nghiệm được kiến thức diễn tả (know-how) vì vậy lúc bấy giờ giáo viên sẽ trở thành người dẫn đường.
Xem thêm