Chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ nông sản
Chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ nông sản
Thời gian gần đây, hình thức bán hàng qua livestream đã và đang được nhiều chủ thể sản xuất, kinh doanh trong tỉnh áp dụng. Qua đó góp phần mở ra hướng đi mới trong tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là nông sản...
Xem thêm