Kiểm tra hoạt động kinh doanh thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất
Kiểm tra hoạt động kinh doanh thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất hoạt động nhập khẩu, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất.
Xem thêm