Ngày 25/7: Giá xăng dầu đồng loạt giảm 
Ngày 25/7: Giá xăng dầu đồng loạt giảm 
Xăng E5RON92 giảm 274 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Đồng thời, giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường cũng giảm quanh mức 300-400 đồng/lít. Đây là thông tin điều hành giá xăng dầu theo định kỳ vừa được Bộ Công thương công bố. 
Xem thêm