Thêm yêu Tổ quốc
Thêm yêu Tổ quốc
Cuộc đời làm báo có nhiều chuyến đi. Nhưng với tôi, cảm xúc 5 năm về trước, khi lần đầu tiên được đặt chân lên Tàu KN 265 trong hành trình 15 ngày đi thăm, tặng quà Tết các chiến sĩ Nhà giàn DK1 mãi mãi là ký ức đẹp không thể quên.
Xem thêm