Tuyên truyền về biển đảo cho gần 4.000 học sinh
Tuyên truyền về biển đảo cho gần 4.000 học sinh
Ngày 22-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Phú Bình và Trường THPT Lương Ngọc Quyến tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho gần 4.000 cán bộ, giáo viên và học sinh.
Xem thêm