Khẩn trương giải quyết những vướng mắc của chủ đầu tư dự án
Khẩn trương giải quyết những vướng mắc của chủ đầu tư dự án
Chiều 21/3, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Phương Thùy Thủ Đô về những vướng mắc trong triển khai thực hiện 2 dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
Xem thêm