Công nghiệp khí thích ứng với xu hướng mới
 Công nghiệp khí thích ứng với xu hướng mới
Năm 2023, ngành công nghiệp khí Việt Nam có sự chuyển dịch mạnh mẽ khi Tổng công ty Khí Việt Nam hoàn thành dự án kho chứa khí tự nhiên hóa lỏng một triệu tấn và nhập khẩu thành công chuyến hàng LNG đầu tiên nhằm bổ sung cho nguồn khí nội địa đang suy giảm mạnh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và xanh hóa nguồn năng lượng quốc gia. 
Xem thêm