Đóng điện thành công trạm biến áp Yên Bình 8
Đóng điện thành công trạm biến áp Yên Bình 8
Ngày 16-9, Công ty Điện lực Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện công trình đường dây và trạm biến áp Yên Bình 8 - Thái Nguyên. 
Xem thêm