Công an huyện Phú Bình: Dân vận khéo, kéo giảm tội phạm
Công an huyện Phú Bình: Dân vận khéo, kéo giảm tội phạm
Xác định công tác dân vận có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh việc triển khai tốt các mặt chuyên môn, công an các cấp huyện Phú Bình còn thường xuyên quan tâm, thực hiện hiệu quả công tác dân vận.
Xem thêm