Nguồn lực lớn từ sức dân
Nguồn lực lớn từ sức dân
Với đặc thù huyện miền núi còn nhiều khó khăn, Định Hóa có xuất phát điểm trong xây dựng nông thôn mới thấp so với mặt bằng chung của tỉnh.
Xem thêm