Thái Nguyên có 1.759 mô hình “Dân vận khéo” 

Hải Hằng 11:43, 10/07/2024

Ngày 10-7, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên, chủ trì Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

 

Trong những tháng đầu năm, công tác dân vận được cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án về công tác dân vận được thực hiện có hiệu quả.

Từ đó, nhận thức của các cấp, ngành về công tác dân vận được nâng lên; nội dung, phương thức công tác dân vận có nhiều đổi mới. Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào thực chất; công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang có nhiều đổi mới.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền các cấp coi trọng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 1.759 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký, trong đó có 1.468 mô hình tập thể, 291 mô hình cá nhân trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn.

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong những tháng cuối năm, đồng chí Phạm Thái Hanh đề nghị hệ thống dân vận các cấp chủ động thực hiện các kế hoạch đã triển khai; làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, đặc biệt là tình hình dân tộc, tôn giáo; tăng cường dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.