Xây dựng lực lượng vũ trang Thái Nguyên vững mạnh toàn diện

Hải Hằng - Hoàng Hưng 13:44, 08/07/2024

Ngày 8-7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Dự Đại hội có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo quân khu 1; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành...

Văn nghệ chào mừng Đại hội.
Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Giai đoạn 2019-2024, phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh được tổ chức rộng khắp với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng. Phong trào tập trung hướng vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao... Từ đó từng bước xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong những năm qua, tỉnh đều đạt 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo chất lượng. Hằng năm, lực lượng vũ trang tỉnh đều hoàn thành 100% nội dung, chỉ tiêu huấn luyện. 5 năm qua, toàn lực lượng có 500 sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sáng chiến đấu, trong đó 84 sáng kiến được công nhận và đạt giải.

Ngoài ra, các phong trào như: “Thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” trong lực lượng vũ trang được các cơ quan, đơn vị triển khai thiết thực, mang lại hiệu quả cao... Từ phong trào Thi đua quyết thắng, trong lực lượng vũ trang tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến, các giải pháp đẩy mạnh thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2024-2029.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trịnh Việt Hùng biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào Thi đua quyết thắng. Đồng chí đề nghị, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, không ngừng đổi mới công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng trong tình hình mới.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Đại hội.

Các đơn vị tập trung triển khai tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc đến mọi cán bộ, chiến sĩ; quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó để phong trào Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2024-2029 gặt hái được nhiều thành quả, từng bước xây dựng lực lượng vũ trang Thái Nguyên vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
Đồng chí Trịnh Việt Hùng thăm khu trưng bày thành tựu của các đơn vị.
Đồng chí Trịnh Việt Hùng thăm khu trưng bày thành tựu của các đơn vị.