Đồng Hỷ: Thực hành diễn tập động viên an toàn, hiệu quả

Trường Giang (Đồng Hỷ) 16:31, 05/07/2024

Trong 2 ngày 4-5/7, huyện Đồng Hỷ tổ chức diễn tập động viên lực lượng dự bị động viên gắn với diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp cùng Lữ đoàn 575 (Quân khu 1).

Đồng Hỷ bàn giao quân nhân dự bị cho Lữ đoàn 575 đảm bảo quân số, chất lượng
Đồng Hỷ bàn giao quân nhân dự bị cho Lữ đoàn 575 đảm bảo quân số, chất lượng
Trong diễn tập, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đồng Hỷ đã phát huy tốt vai trò tham mưu triển khai các hội nghị vận hành cơ chế lãnh đạo đúng trình tự, thủ tục, bám sát nguyên tắc và thực tế điều kiện của địa phương.

Thực hành diễn tập tập trung lực lượng quân nhân dự bị, các điểm trạm được bố trí khoa học, công tác tổ chức đăng ký, tiếp nhận quân nhân dự bị bảo đảm trật tự, nhanh gọn, đúng quy trình. Công tác bàn giao quân nhân dự bị cho Lữ đoàn 575 (Quân khu 1) bảo đảm về số lượng, chất lượng, an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Thông qua diễn tập góp phần rèn luyện, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của chỉ huy và cơ quan quân sự trong công tác chuẩn bị và thực hành huy động, tiếp nhận, vận hành trạm tập trung quân nhân dự bị bàn giao cho đơn vị quân đội.