Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNV hướng dẫn vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dung chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Từ ngày 1/3, tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động
Từ ngày 1/3, tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia.
Quy định mới về tiền lương, phụ cấp, tổ chức bộ máy,... có hiệu lực từ tháng 1/2023
Từ tháng 1/2023, nhiều quy định mới về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, công tác tổ chức sẽ có hiệu lực.
Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.
Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
Ngày 31/12/2022, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 68/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA, ngày 29/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan (Thông tư 68).
Quy định việc phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án
Từ ngày 1/2/2023, Thẩm phán đang trong thời gian bị kỷ luật, chờ xem xét kỷ luật hoặc thuộc trường hợp bị tạm dừng phân công giải quyết án theo quyết định của cấp có thẩm quyền không được tham gia giải quyết án.
Hướng dẫn cơ chế tạo nguồn thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp năm 2023
Từ ngày 01/07/2023, điều chỉnh mức tiền lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Tại Thông tư số 78/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2023.
Quyết định Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Ngày 30/12/2022. UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 3373/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3 căn cứ để xác định cơ cấu ngạch công chức
Ngày 31/12/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 13/2022/TT-BNV về hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.