Các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Xem thêm


Quy định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2024/TT-BTC quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia và định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.
Sửa đổi hồ sơ dự thi lần đầu lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên từ 01/7/2024
Ngày 26/3/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư 202/2012/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu có hiệu lực 05 năm
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu. Theo đó, chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu có hiệu lực 05 năm.
Từ ngày 01/7/2024, chuyển khoản trên 10 triệu phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay
Ngày 18/12/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2345/QĐ-NHNN triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.
Mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 09/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Thủ tục cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền
Người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền - Đây là quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tế quy định cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 449/QĐ-BTC ngày 15/3/2024 điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023. Quyết định 449/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 20/3/2024.
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BGDĐT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.
Công bố 05 thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược, y học cổ truyền
Ngày 16/3/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 642/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024.
Ban hành Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2024
Ngày 14/3/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 612/QĐ-BYT Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2024.