Cải thiện cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số
Cải thiện cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số
Theo kế hoạch của tỉnh Thái Nguyên, năm 2023 sẽ bố trí trên 617 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Có 10 dự án quan trọng giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, ổn định dân cư, nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào được triển khai. 
Xem thêm