Quan tâm chuyển giao khoa học - công nghệ cho vùng dân tộc thiểu số

Thảo Nguyên 13:00, 09/07/2024

Ngày 9-7, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Thái Nguyên tổ chức Hội thảo đánh giá cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động chuyển giao khoa học - công nghệ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Thái Nguyên. Dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên; một số trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo.
Đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung tham luận về một số chủ đề: Đánh giá hoạt động ban hành chính sách, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả triển khai các chính sách. Qua đó nêu bật thực trạng, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của hệ thống chính sách; đồng thời đưa ra các khuyến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ chuyển giao khoa học - công nghệ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh...

Các ý kiến phát biểu, tham luận tại Hội thảo là cơ sở quan trọng để Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cung cấp thông tin và đề xuất với cơ quan chức năng trong việc điều chỉnh, bổ sung những quy định cụ thể nhằm đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học - công nghệ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Thái Nguyên. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào.