Định Hóa quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc 

NGUYỄN MINH TÚ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa 07:23, 21/06/2024

Những năm qua, huyện Định Hóa có nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó giúp bà con có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhờ được triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ, bà con dân tộc thiểu số ở xã Sơn Phú (Định Hóa) đã phát huy lợi thế để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ảnh: V.D
Nhờ được triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ, bà con dân tộc thiểu số ở xã Sơn Phú (Định Hóa) đã phát huy lợi thế để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ảnh: V.D

Huyện Định Hóa hiện có hơn 108 nghìn người, trong đó đồng bào DTTS chiếm 73,6%, với 17 dân tộc cùng chung sống tại 228 xóm, tổ dân phố thuộc 23 xã, thị trấn (đều là vùng DTTS và miền núi được Trung ương công nhận là xã an toàn khu).

Những năm qua, huyện Định Hóa luôn xác định công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí đặc biệt quan trọng. Vì vậy, khi Đảng và Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách nhằm củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội ở các vùng đồng bào DTTS, cấp ủy, chính quyền huyện Định Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, triển khai hiệu quả tất cả các chính sách liên quan.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2019-2024) từ một huyện nghèo, Định Hóa đã vươn lên đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Cơ sở hạ tầng và các công trình thiết yếu phục vụ cho sản xuất, đời sống nhân dân được quan tâm đầu tư; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh, quốc phòng được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường...

Một trong những chính sách được huyện Định Hóa triển khai hiệu quả là Dự án II Chương trình 135 (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) với các nội dung như: Đầu tư xây mới, sửa chữa công trình hạ tầng về giao thông, trường học, nhà văn hóa, công trình thủy lợi; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; nhân rộng mô hình giảm nghèo; tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở… với tổng số tiền gần 48,4 tỷ đồng đồng.

Hằng năm, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho trên 2.200 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,33%; thu nhập bình quân đạt 45,8 triệu đồng/người/năm; trong đó thu nhập bình quân của đồng bào DTTS đạt 43,6 triệu đồng/người/năm). Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm xuống còn 5,42%.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, như: Rà soát, bình chọn và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ đối với 228 người uy tín trong đồng bào DTTS; tạo điều kiện để họ phát huy vai trò tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đối với các chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, từ năm 2020 đến nay, Định Hóa có trên 157 nghìn lượt người được cấp thẻ bảo hiểm y tế với kinh phí hỗ trợ trên 129 tỷ đồng. Huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với học sinh DTTS, tổng kinh phí hỗ trợ gần 39 tỷ đồng (từ năm 2020-2024), với trên 53.534 lượt học sinh được thụ hưởng; hỗ trợ 1.440 lượt học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, với kinh phí trên 26 tỷ đồng. Đầu tư xây mới cơ sở vật chất giai đoạn 1 cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Định Hóa với kinh phí hơn 60 tỷ đồng.

Huyện Định Hóa cũng chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào DTTS và miền núi, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”; hằng năm có trên 95% hòa giải viên được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ ở cơ sở, trong đó có 47,9% hòa giải viên là người DTTS.

Dự án xây dựng tuyến đường liên xã Quy Kỳ - Linh Thông - Lam Vỹ - Tân Thịnh với tổng kinh phí 117 tỷ đồng, do UBND huyện Định Hóa làm chủ đầu tư, được triển khai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 4 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Bắc huyện.
Dự án xây dựng tuyến đường liên xã Quy Kỳ - Linh Thông - Lam Vỹ - Tân Thịnh với tổng kinh phí 117 tỷ đồng, do UBND huyện Định Hóa làm chủ đầu tư, được triển khai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 4 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Bắc huyện.

Đến nay, các nội dung về phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra, như: 100% xã có nhà văn hóa xã, xóm, sân thể thao đạt chuẩn theo quy định; 96,9% xóm, tổ dân phố đạt khu dân cư văn hóa; 90,1% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 95% đường liên xóm được nhựa hóa, bê tông hóa; 95% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố…

Đặc biệt, Đề án "Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023" đã huy động được gần 610 tỷ đồng; qua đó giúp 100% các xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Chợ Chu đạt chuẩn đô thị văn minh .

Cấp ủy các cấp của huyện Định Hóa luôn coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là người DTTS. Đến nay, Đảng bộ huyện có 40 tổ chức cơ sở đảng và 8.115 đảng viên, trong đó đảng viên người DTTS là 5.964 người, chiếm 73,49%. Tổng số cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã là người DTTS chiếm tỷ lệ 77,24%. Trong đó, số cán bộ, lãnh đạo, quản lý là người DTTS chiếm 78,44%.

Từ năm 2019 đến 2023, huyện tuyển dụng được 140 người vào làm công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã, viên chức các đơn vị, trường học, trong đó người DTTS chiếm 76,42%. Đây là tỷ lệ người DTTS trúng tuyển cao nhất từ trước tới nay, thể hiện chính sách ưu tiên trong công tác thi tuyển đối với người DTTS.

Trên cơ sở kết quả đạt được, cấp ủy, chính quyền huyện Định Hóa sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giảm nghèo nhanh và bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng DTTS và miền núi so với bình quân chung của huyện; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người DTTS; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước... Từ đó góp phần xây dựng huyện Định Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh...