TP. Phổ Yên: Tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm còn 3,6%

Trịnh Phương 13:41, 18/06/2024

Đó là một trong những kết quả nổi bật được nêu tại Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số (DTTS) TP. Phổ Yên lần thứ II, năm 2024, sáng 18-6. Dự Đại hội có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Phổ Yên; 150 đại biểu là người DTTS tiêu biểu trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

TP. Phổ Yên có hơn 20.600 người DTTS (chiếm 11% tổng số dân), sinh sống chủ yếu tại các xã khu vực phía Tây. Nhằm nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào DTTS, địa phương đã huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án thực hiện xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng thiết yếu, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 2021-2024, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của TP. Phổ Yên là trên 8,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, thành phố đã và đang triển khai hỗ trợ 15 hộ xây mới nhà ở; cải tạo, nâng cấp 2 công trình nước sinh hoạt tập trung; hỗ trợ 22 hộ chuyển đổi nghề nghiệp; mở 9 lớp đào tạo về trồng trọt, chăn nuôi cho 316 hộ dân... Các chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS về y tế, giáo dục... cũng được triển khai hiệu quả.

Hiện, tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS tại thành phố còn 3,6% (giảm 1,7% so với năm 2021), hộ cận nghèo còn 4,47% (giảm 0,89% so với năm 2021); 100% xóm có điện lưới quốc gia; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96,8%...

Giai đoạn 2024-2029, TP. Phổ Yên phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm bình quân 2%/năm; 100% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc...

Lãnh đạo TP. Phổ Yên trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc.
Lãnh đạo TP. Phổ Yên trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc.

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và UBND TP. Phổ Yên khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của TP. Phổ Yên.
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của TP. Phổ Yên.