Hơn 4.000 người lao động sẽ tham gia Tuần cao điểm kết nối cung - cầu lao động
Hơn 4.000 người lao động sẽ tham gia Tuần cao điểm kết nối cung - cầu lao động
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có kế hoạch tổ chức Tuần cao điểm kết nối cung - cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023, dự kiến tổ chức từ ngày 10 đến 17-4.
Xem thêm