An toàn cho lao động xuất cảnh
An toàn cho lao động xuất cảnh
Từ năm 2010 tới nay, tỉnh Thái Nguyên có gần 21.000 lượt người xuất cảnh đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Hầu hết người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, có mức thu nhập tốt, trở về nước đúng thời hạn
Xem thêm