Giải quyết bất bình đẳng giới - Chìa khóa để không bỏ ai lại phía sau trong cuộc chiến chống HIV/AIDS
Giải quyết bất bình đẳng giới - Chìa khóa để không bỏ ai lại phía sau trong cuộc chiến chống HIV/AIDS
Mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030 đã được Liên Hợp Quốc đề ra. Tuy nhiên, để đạt được điều này, chúng ta cần phải giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới - một trong những nguyên nhân chính khiến HIV/AIDS bùng phát.
Xem thêm