Hỗ trợ khách hàng tự bộc lộ tình trạng HIV
Hỗ trợ khách hàng tự bộc lộ tình trạng HIV
Nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho cán bộ y tế phụ trách chương trình HIV, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn giảng viên tuyến tỉnh về hỗ trợ khách hàng tự bộc lộ tình trạng HIV.
Xem thêm