Sáng kiến mới trong điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV
Sáng kiến mới trong điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV
Thuốc tiêm ARV tác dụng kéo dài có chứa cabotegravir kết hợp rilpivirine (CAB/RPV) để điều trị HIV. Đây là sáng kiến gần đây nhất trong điều trị HIV và là một trong những công cụ quan trọng giúp người dùng vượt qua những thách thức trong việc uống thuốc hàng ngày và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Xem thêm