Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngăn ngừa HIV
Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngăn ngừa HIV
Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một vaccine mới ngừa HIV. Chương trình thử nghiệm này được triển khai tại Mỹ và Nam Phi.
Xem thêm