Đại Từ: Xét xử lưu động 2 vụ án liên quan đến ma túy
Đại Từ: Xét xử lưu động 2 vụ án liên quan đến ma túy
Ngày 17-4, tại UBND xã Tân Thái, Tòa án nhân dân huyện Đại Từ đã tổ chức phiên xét xử lưu động 2 vụ án về ma túy.
Xem thêm