Đại Từ: Nhiều hoạt động hữu ích cho thiếu nhi
Đại Từ: Nhiều hoạt động hữu ích cho thiếu nhi
Mới đây, tại Trường THCS Lục Ba, Huyện đoàn và Hội đồng Đội huyện Đại Từ phối hợp tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho thiếu nhi.
Xem thêm