Ông Tiến môi trường
Ông Tiến môi trường
Ông Trần Văn Tiến, 68 tuổi, ở xóm Rừng Vần, xã La Bằng (Đại Từ) được nhiều người dân trong vùng gọi bằng cái tên trìu mến "ông Tiến môi trường".
Xem thêm