Phú Lương: Đầu tư gần 18 tỷ đồng cải tạo lưới điện
Phú Lương: Đầu tư gần 18 tỷ đồng cải tạo lưới điện
Nhằm khắc phục tình trạng quá tải lưới điện, nâng cao chất lượng sử dụng điện cho khách hàng trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Điện lực Phú Lương đã hoàn thành đóng điện 7 trạm biến áp mới, xây dựng mới 3km đường dây trung thế và gần 16km đường dây hạ thế, với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng.
Xem thêm