Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên: Chiến lược phát triển toàn diện, trọng điểm
Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên: Chiến lược phát triển toàn diện, trọng điểm
Theo đánh giá chuyên môn, đây là công trình quy hoạch đồ sộ mang tính bao trùm, vừa phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, vừa tạo dư địa cho các quy hoạch thấp hơn.
Xem thêm