Thái Nguyên: Trên 88% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh
Thái Nguyên: Trên 88% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh
Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 88,51% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỷ lệ hộ dân ở thành thị có nhà tiêu hợp vệ sinh là 95,61%; tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh là 84,30%.
Xem thêm