Đại Từ: Gần 80 tỷ đồng hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Vi Vân 13:04, 14/06/2024

Với chủ đề “Các dân tộc huyện Đại Từ giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và trở thành thị xã trước năm 2030”, sáng 14-6, huyện Đại Từ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV, năm 2024. Tham dự có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 150 đại biểu là người DTTS tiêu biểu trên địa bàn.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Duy Hoàng trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc.
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Duy Hoàng trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc.

Huyện Đại Từ hiện có 181.800 người, trong đó đồng bào DTTS chiếm 32,9%. Một số địa phương có tỷ lệ người DTTS cao như: Phúc Lương (95,2%); Đức Lương (85,8%); Na Mao (67,3%); Minh Tiến (59,43%)… Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện luôn được đảm bảo; các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc được triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

Giai đoạn 2021-2025, từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, huyện Đại Từ triển khai 7/10 dự án với tổng nguồn vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng. Nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương, chợ… được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân vùng đồng bào DTTS.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong công tác giảm nghèo, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, huyện tuyên truyền, vận động người dân DTTS thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên phát triển kinh tế. Nhờ đó, 2 năm qua, số hộ nghèo là người DTTS trên địa bàn huyện giảm 998 hộ, tương đương 8,38% (hiện còn 664 hộ nghèo). 

Giai đoạn 2024-2029, huyện Đại Từ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS xuống dưới 6,5% theo tiêu chí mới; 8% học sinh DTTS được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú; 100% hộ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ cán bộ chủ chốt cấp xã vùng DTTS và miền núi có trình độ đại học đạt 100%...

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Đại Từ khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024.

Các sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số được trưng bày bên lề Đại hội.
Các sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số được trưng bày bên lề Đại hội.