Thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, dân tộc

Trịnh Phương 07:43, 18/06/2024

Với trên 20.600 người dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống trên địa bàn (chiếm 11% tổng số dân), những năm qua, TP. Phổ Yên luôn quan tâm chỉ đạo và tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc. Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, làm thay đổi diện mạo và từng bước thu hẹp khoảng cách trong đời sống giữa các dân tộc, vùng miền trên địa bàn.

Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Phổ Yên luôn đoàn kết xây dựng đời sống mới, tích cực phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Phổ Yên luôn đoàn kết xây dựng đời sống mới, tích cực phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xã Minh Đức (TP. Phổ Yên) có 22,8% số dân là người DTTS, những năm qua, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đồng thời, UBND xã phối hợp triển khai thực hiện tốt chương trình tín dụng cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; tăng cường các hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo…

Tính riêng năm 2023, UBND xã đã phối hợp tổ chức 2 lớp đào tạo nghề trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 70 hộ dân vùng đồng bào DTTS; tạo điều kiện cho 103 hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác được tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, với tổng dư nợ gần 6 tỷ đồng.

Ông Lâm Văn Sáu, ở xóm Đầm Mương 12, cho hay: Năm 2022, tôi được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố. Có vốn, tôi đầu tư chăn nuôi lợn thịt với quy mô trên 100 con/lứa. Chuồng trại đảm bảo, vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt đã giúp gia đình có nguồn lợi nhuận trên 50 triệu đồng/năm.

Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND TP. Phổ Yên, thông tin: Để nâng cao đời sống đồng bào DTTS, thành phố đã huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, địa phương đã triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, giáo dục, bảo hiểm y tế và tín dụng cho đối tượng chính sách, hộ nghèo; tăng cường hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho đồng bào các dân tộc.

Giai đoạn 2021-2024, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của TP. Phổ Yên là trên 8,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương trên 7,3 tỷ đồng; ngân sách địa phương hơn 1,2 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn này, thành phố đã và đang triển khai hỗ trợ 15 hộ xây mới nhà ở; cải tạo nâng cấp 2 công trình nước sinh hoạt tập trung tại xã Phúc Thuận và Minh Đức; hỗ trợ 22 hộ chuyển đổi nghề nghiệp; mở 9 lớp sơ cấp đào tạo trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi cho 316 hộ dân các xã: Thành công, Minh Đức và Phúc Thuận.

Trước đó, giai đoạn 2019-2020, từ nguồn vốn Chương trình 135, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND thành phố cũng đã đầu tư hơn 16 tỷ đồng để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu như Vạn Phái, Tiên Phong (nay là phường Tiên Phong), các xóm đặc biệt khó khăn xây mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng; phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; hỗ trợ nông cụ máy móc, nước sinh hoạt phân tán, nhân rộng mô hình giảm nghèo…

Năm 2023, trên 80 hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Thành Công (TP. Phổ Yên) được hỗ trợ téc nước.
Năm 2023, trên 80 hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Thành Công (TP. Phổ Yên) được hỗ trợ téc nước.

Theo ông Đặng Văn Tỵ, Chủ tịch UBND xã Thành Công: Trước đây, một số hộ nghèo, cận nghèo của xã chưa có điều kiện mua téc nước, vẫn sử dụng bể xi măng, xô, chậu để tích trữ nước sinh hoạt. Dụng cụ chứa đựng thô sơ, không được vệ sinh thường xuyên dễ gây hại cho sức khỏe. Thụ hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, năm 2023, 86 hộ dân của xã được hỗ trợ téc nước (trị giá 3 triệu đồng/téc). Qua đó góp phần nâng tỷ lệ hộ dân vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, TP. Phổ Yên cũng thực hiện rà soát, cấp thẻ bảo hiểm y tế, tổ chức khám chữa bệnh kịp thời đối với đồng bào DTTS nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Địa phương cũng triển khai thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho con em học sinh vùng DTTS. Từ năm 2020 đến nay, toàn thành phố có trên 48.800 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế, với kinh phí Nhà nước hỗ trợ trên 22 tỷ đồng; hơn 8.700 học sinh được hỗ trợ miễn giảm học phí...

Việc triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS trên địa bàn TP. Phổ Yên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, diện mạo vùng đồng bào DTTS ngày càng đổi mới và nhiều khởi sắc.

Đến nay, hộ nghèo DTTS chiếm tỷ lệ 3,63% (giảm 1,7% so với năm 2021), hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 4,47% (giảm 0,89% so với năm 2021); 100% xóm có điện lưới quốc gia; 100% đường đến trung tâm các xã được cứng hóa; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96,8%...

Đặc biệt, địa phương đã đưa xã Vạn Phái và 9 xóm thuộc các xã, phường: Minh Đức, Thành Công, Phúc Tân, Bắc Sơn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.