Ưu tiên đầu tư giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Ưu tiên đầu tư giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Chiều 27-5, Đoàn liên ngành của tỉnh Thái Nguyên tiến hành giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.
Xem thêm