Đồng Hỷ nỗ lực giảm nghèo bền vững

Tùng Lâm 07:26, 30/10/2023

Thông qua rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, huyện Đồng Hỷ hiện còn 2.396 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 9,81%) và 1.575 hộ cận nghèo (chiếm 6,45%). Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, năm 2023, Đồng Hỷ phấn đấu giảm 2% hộ nghèo. Là một huyện có các địa bàn còn nhiều khó khăn như bản người Mông Lân Quan, Mỏ Ba (Tân Long); bản Tèn, Liên Phương (Văn Lăng)…, Đồng Hỷ đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để "cán đích" đúng hẹn.


Ông Dương Văn Sình, xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn (Đồng Hỷ), là người tiên phong trồng cây na tím ở xóm, với mong muốn nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Ông Dương Văn Sình, xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn (Đồng Hỷ), là người tiên phong trồng cây na tím ở xóm, với mong muốn nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bà Lê Thị Hà, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đồng Hỷ, chia sẻ: Mục tiêu của huyện trong năm 2023 là phấn đấu giảm 390 hộ nghèo và 207 cận nghèo. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng, nhân rộng ít nhất 3 mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Cùng với đó, huyện Đồng Hỷ phấn đấu hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững; 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm; 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế…

Để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, thời gian qua, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Ông Hoàng Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy xã Văn Lăng (Đồng Hỷ), chia sẻ: Thông qua tuyên truyền không chỉ nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên mà còn khai thông tư duy, suy nghĩ của người dân, để bà con không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, có ý thức tự lực, tích cực vươn lên thoát nghèo...

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Đồng Hỷ đã tích cực lồng ghép nguồn vốn của các dự án khác với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để xây dựng các mô hình kinh tế; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo, cận nghèo. Huyện đã hỗ trợ giống lúa, ngô lai năng suất cao, chất lượng tốt cho các hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời triển khai nhiều mô hình như trồng cây đào lấy quả ở bản người Mông Lân Quan, xã Tân Long; trồng na ở bản người Mông Trung Sơn, xã Quang Sơn; hỗ trợ bò giống… Nhờ đó người dân ở các địa bàn vùng khó đã vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông  Dương Văn Sình, xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn, cho hay: Trước đây, bà con người Mông trong xóm chỉ trồng ngô, thu nhập thấp, đời sống khó khăn lắm. Mấy năm nay, được Nhà nước hỗ trợ cây giống, phân bón, kỹ thuật, nhà nào cũng trồng na. Cả xóm hiện có đến 40ha na. Có gia đình thu hàng trăm triệu đồng/năm từ trồng na nên đời sống khá lên nhiều rồi…

Để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên, huyện Đồng Hỷ còn tạo điều kiện để bà con tiếp cận được với các nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi. Hầu hết các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Chỉ còn 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2023, bởi vậy, các cấp, ngành chức năng của huyện Đồng Hỷ đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống…