Chuẩn bị tốt nhất cho diễn tập khu vực phòng thủ

Mai An 16:50, 03/07/2024

Ngày 3-7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, do Đại tá Trần Ngọc Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban - Tham mưu trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh làm Trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT năm 2024 tại 2 huyện: Võ Nhai và Đồng Hỷ.

Đoàn công tác làm việc tại huyện Võ Nhai.
Đoàn công tác làm việc tại huyện Võ Nhai.

Xác định diễn tập KVPT là nhiệm vụ chính trị quan trọng, 2 huyện: Võ Nhai và Đồng Hỷ đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo công tác chuẩn bị được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đáp ứng tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Để đảm bảo thực hành diễn tập hiệu quả, các địa phương đã huy động lực lượng triển khai xây dựng trận địa, lắp đặt trang thiết bị ở các địa điểm diễn tập; xây dựng kịch bản, phương án triển khai lực lượng tổ chức diễn tập... Đến nay, các công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, cơ bản đảm bảo về mọi mặt.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại căn cứ chiến đấu huyện Đồng Hỷ.
Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại căn cứ chiến đấu huyện Đồng Hỷ.

Sau khi kiểm tra thực tế và xem xét hệ thống văn kiện, Đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực chuẩn bị cho diễn tập KVPT của 2 huyện: Võ Nhai và Đồng Hỷ. Đoàn công tác cũng đề nghị Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị, nhất là về lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ diễn tập. Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.