620 tỷ đồng đầu tư Trạm biến áp 220KV Phú Bình 2 

Hằng Nga 15:03, 14/03/2024

Dự án Trạm biến áp 220KV Phú Bình 2 và đường dây 220KV Phú Bình 2 rẽ Thái Nguyên - Bắc Giang vừa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Nhu cầu điện cho sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên ngày càng cao. Trong ảnh: Trung tâm điều hành sản xuất của Nhà máy Kẽm điện phân, thuộc Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên.
Nhu cầu điện cho sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên ngày càng cao. Trong ảnh: Trung tâm điều hành sản xuất của Nhà máy Kẽm điện phân, thuộc Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 620 tỷ đồng. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa vào khai thác giai đoạn I của Dự án thực hiện trong 2 năm, 2024 và 2025, hoàn thành đầu tư xây dựng mới 2 máy biến áp 220KV, công suất 2 x 250MVA và đường dây. Giai đoạn II (từ năm 2026-2030) đầu tư xây dựng, lắp đặt thêm 1 máy biến áp, công suất 250MVA.

Trạm biến áp 220KV Phú Bình 2 dự kiến xây dựng trên địa bàn 2 xã Úc Kỳ và Điềm Thụy. Tuyến đường dây 220KV Phú Bình 2 rẽ Thái Nguyên - Bắc Giang đi trên địa phận 4 xã: Úc Kỳ, Nhã Lộng, Bảo Lý và Tân Kim.

Dự án hoàn thành góp phần phân phối điện, tăng cường khả năng truyền tải cho đường dây hiện hữu, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang. Đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho lưới điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới điện truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.