Dư địa đầu tư hạ tầng công nghiệp còn rất lớn

Nguyễn San 15:56, 25/02/2024

Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Thái Nguyên năm 2024 mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là đối với lĩnh vực công nghiệp (CN). Trong tổng số 190 dự án mời gọi đầu tư của tỉnh năm nay có tới 42 dự án thuộc lĩnh vực CN, chủ yếu là đầu tư hạ tầng các khu, cụm CN. Điều này cho thấy, dư địa đầu tư hạ tầng CN của tỉnh còn rất lớn.

Đơn vị thi công tiến hành san gạt mặt bằng Cụm công nghiệp Tân Dương (Định Hóa).
Đơn vị thi công tiến hành san gạt mặt bằng Cụm công nghiệp Tân Dương (Định Hóa).

Trong số 42 dự án thuộc lĩnh vực CN thì có 6 dự án đầu tư hạ tầng khu CN, công nghệ thông tin tập trung. Đáng chú ý là một số dự án đầu tư hạ tầng quy mô rất lớn như: Dự án đầu tư hạ tầng Khu CN - Đô thị - Dịch vụ Tây Phổ Yên, trên địa bàn các xã Minh Đức, Phúc Thuận và phường Bắc Sơn (TP. Phổ Yên) có diện tích 868ha; Dự án hạ tầng Khu CN Yên Bình 2 nằm trên địa bàn TP. Phổ Yên và huyện Phú Bình với diện tích 301ha; Dự án hạ tầng Khu CN Yên Bình 3, diện tích 300ha tại huyện Phú Bình.

Các dự án này đều ưu tiên thu hút đầu tư sản phẩm điện tử và CN phụ trợ. Ngoài ra, còn có Dự án Khu công nghệ thông tin tập trung với diện tích 200ha tại TP. Phổ Yên và huyện Phú Bình, thu hút đầu tư các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin kết hợp sản xuất IT công nghệ cao, dịch vụ logistics, vui chơi giải trí, mô hình đô thị sinh thái...

36 dự án còn lại chủ yếu mời gọi đầu tư vào các cụm CN, trong đó có 19 dự án đầu tư hạ tầng và 17 dự án thứ cấp mời gọi đầu tư vào các cụm CN đã có chủ đầu tư hạ tầng. Trong số các dự án đầu tư hạ tầng có tới 9 dự án cụm CN có quy mô từ 70ha trở lên, số còn lại thấp nhất cũng từ 20ha trở lên.

Đáng chú ý là các dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm CN Lương Sơn 2 (TP. Sông Công) diện tích 75ha; Dự án hạ tầng Cụm CN Tích Lương (TP. Thái Nguyên), diện tích 72ha; Dự án hạ tầng Cụm CN Hà Châu 1 và Hà Châu 2 (Phú Bình) với diện tích mỗi cụm CN trên 70ha.

Các dự án này đều hướng đến thu hút những ngành nghề CN công nghệ cao, công nghệ chế tạo, linh kiện điện tử, CN hỗ trợ, may mặc và các ngành nghề CN, tiểu thủ CN khác thân thiện với môi trường…

Mong muốn của tỉnh là thu hút các nhà đầu tư có uy tín và đủ năng lực tài chính; ưu tiên mời gọi đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm CN; tập trung thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng, thế mạnh về CN chế tạo, điện tử, bán dẫn, chú trọng thu hút đầu tư vào các khu, cụm CN mới thành lập.

Tỉnh đã xây dựng và đang triển khai thực hiện các giải pháp mang tính đồng bộ, đột phá, như: Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư từ các quốc gia có công nghệ cao, công nghệ nguồn thuộc Liên minh Châu Âu, các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Canada, Trung Quốc, Thái Lan...

Cùng với đó là quan tâm cập nhật và lan tỏa hình ảnh tiềm năng, thế mạnh đầu tư của tỉnh; số hóa việc giới thiệu về các định hướng, cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường đầu tư, lao động, hạ tầng, giao thông, thông tin liên lạc... đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của nhà đầu tư.

Thường xuyên tổ chức đối thoại giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các vướng mắc của nhà đầu tư; thúc đẩy hỗ trợ thủ tục hành chính, đào tạo lao động, hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư. Định kỳ xây dựng và công bố rộng rãi danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư; tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu, cụm CN, giao thông để thúc đẩy hoạt động đầu tư...