Ưu tiên mời gọi đầu tư vào 190 dự án

H.T 18:34, 20/02/2024

UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên, cùng với đó là danh mục 190 dự án ưu tiên mời gọi đầu tư trong năm 2024.

Hạ tầng Cụm công nghiệp Bá Xuyên (TP. Sông Công). Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên mời gọi đầu tư 36 dự án hạ tầng cụm công nghiệp.
Hạ tầng Cụm công nghiệp Bá Xuyên (TP. Sông Công). Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên mời gọi đầu tư 36 dự án hạ tầng cụm công nghiệp.

Trong số này, lĩnh vực đầu tư khu đô thị, khu dân cư chiếm nhiều nhất với 82 dự án, tiếp đó là đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp 36 dự án; 28 dự án lĩnh vực dịch vụ; 17 dự án lĩnh vực nông nghiệp; 14 dự án lĩnh vực môi trường, tài nguyên; 7 dự án lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thông tin và 6 dự án lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 875 dự án ngoài ngân sách sử dụng vốn đầu tư trong nước còn hiệu lực, với số vốn đăng ký 173.357 tỷ đồng; 211 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 10,72 tỷ USD.