Thái Nguyên: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 8%

Nhị Hà 12:02, 09/01/2024

Năm 2023, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 61,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2022.

Trong đó, vốn của khu vực Nhà nước đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 17,5%; vốn của khu vực ngoài Nhà nước đạt gần 27,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 45,5% và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 22,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 37%.

Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Dương (Định Hóa).
Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Dương (Định Hóa).

Tính từ năm 2020 đến nay, số vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh tăng nhanh và liên tục, cụ thể: Năm 2020 đạt 46,9 nghìn tỷ đồng; năm 2021 đạt 52,1 nghìn tỷ đồng, năm 2022 đạt trên 56,6 nghìn tỷ đồng. Phân theo khoản mục đầu tư, các nguồn vốn phần lớn tập trung cho lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Theo đó, tỉnh đã ưu tiên triển khai thực hiện nhiều dự án về hạ tầng giao thông, các khu, cụm công nghiệp, như: Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc; Dự án đường vành đai V đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên… Đây là một trong những điều kiện quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.