Ưu tiên vốn cho các dự án có tính cấp bách, quan trọng

H.T 08:30, 26/02/2024

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản về việc phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024, với tinh thần chỉ đạo là đảm bảo đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản liên quan.

Thi công khu tái định cư trên địa bàn xã Phúc Thuận (TP. Phổ Yên) phục vụ Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc.
Thi công khu tái định cư trên địa bàn xã Phúc Thuận (TP. Phổ Yên) phục vụ Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư thực hiện các dự án và đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu quản lý, điều hành, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục coi đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2024, xác định vốn đầu tư công là vốn mồi, đóng vai trò dẫn dắt, thu hút tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện lồng ghép vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và tích cực huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các dự án đầu tư công.

Vốn đầu tư được bố trí tập trung thực hiện tốt các dự của Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; bố trí để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm; khởi công một số công trình có tính chất cấp bách, quan trọng, có tác động tích cực đến quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.